Op woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Als jij bestuurder wilt worden bij ons waterschap, kun je jezelf verkiesbaar stellen. Om dit te kunnen doen, moet je jezelf wel eerst kandidaat stellen. Op deze pagina lees je waar je dan aan moet voldoen. En wat er wordt verwacht van een lid van het algemeen bestuur.

Hoe en waarvoor kan je je kandidaat stellen?

Het is mogelijk om je kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen. Dit kan op de volgende manieren:

Bestaande politieke partij

 • Er kan alleen op jou gestemd worden als je op de kandidatenlijst staat van een partij die aan de verkiezingen voor Waterschap Noorderzijlvest meedoet. Zorgen dat je op een kandidatenlijst terecht komt is dus de eerste stap. Als je bent aangesloten bij een bestaande politieke partij, heb je waarschijnlijk al de vraag gekregen om je kandidaat te stellen. Is dat niet gebeurd, zoek dan snel contact op binnen je partij. Want de meeste partijen zijn al bezig met de voorbereiding van de kandidatenlijsten.

Eigen partij beginnen? Begin op tijd met de voorbereidingen en registratie

Geborgde zetels

 • De regels voor de toewijzing van de geborgde zetels zijn veranderd. De Eerste Kamer heeft 29 november 2022 een initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels aangenomen. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor het stelsel van geborgde zetels in waterschapsbesturen. De geborgde zetels voor de categorie bedrijven in het waterschapsbestuur worden geschrapt. De geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd en natuurterreinen blijven bestaan. Verder wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht. In de huidige situatie zijn dat er 7 tot 9. Dit worden voortaan 4 zetels per waterschap. Dat betekent dat de categorieën ongebouwd en natuurterreinen voortaan ‘standaard’ 2 zetels krijgen. Daarnaast komt de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap te vervallen. De wet is op 17 december 2022 in werking getreden.

Wettelijke eisen waaraan je als kandidaat moet voldoen

 • Je woont in ons werkgebied of je wilt daar gaan wonen.
 • Je bent minstens 18 jaar of wordt dat tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur.
 • Daarnaast letten we op de andere werkzaamheden die je hebt. Mogelijk heeft dit andere werk zoveel te maken met het waterschap, dat je niet tegelijk bestuurslid kunt zijn. Zulke onverenigbare functies zijn opgenomen in de Waterschapswet (artikel 31, lid 2).

Algemeen bestuur

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is onderdeel van het algemeen bestuur.  Het is te vergelijken met het bestuur van een gemeente. Wat de gemeenteraad is bij de gemeente, is het algemeen bestuur bij het waterschap. En het college van burgemeester en wethouders bij de gemeente, is het dagelijks bestuur bij het waterschap.

Het algemeen bestuur heeft 23 leden. Zij maken samen het beleid, de regels en afspraken van het waterschap. Zij doen dat namens de groepen inwoners, agrariërs, bedrijven, het bos en de natuur. De groep inwoners zit in verschillende partijen. De andere groepen vormen de categorieën. Het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur en bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. 

Wil je meer weten of ben je benieuwd naar wie er op dit moment in het bestuur zitten? Ga dan naar www.noorderzijlvest.nl/bestuur

Rol algemeen bestuurslid

Als waterschapsbestuurder beslis je mee over water, nu en in de toekomst. Daarbij worden steeds weloverwogen beslissingen en afwegingen gemaakt. Vraagstukken waarmee je te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe denk jij dat we het beste met de klimaatverandering om kunnen gaan? Hoe voorkomen we wateroverlast? En zorgen we dat overal voldoende water is?
 • Hoe zorgen we dat de waterkwaliteit in de meren, beken en kanalen zo optimaal mogelijk wordt?
 • Wat doen we met het rioolwater en afvalwater: welke stoffen halen we eruit, hoe gaan we om met medicijnresten?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we duurzaam en circulair werken? Zodat we zo goed mogelijk met energie en materialen omgaan?

Wat verwachten we van een algemeen bestuurslid? 

 • Je bent 2 tot 4 dagen per maand beschikbaar. In die tijd vergader je (gemiddeld 20 keer per jaar) en bereid je je voor door de stukken te lezen. Daarnaast zijn er themadagen en excursies.
 • Je hebt interesse in water en waterschappen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken. Je weet wat er leeft binnen de samenleving.
 • Je bent van plan om de hele zittingsperiode van 4 jaar te blijven.
 • Je hebt bestuurlijke ervaring en interesse.

Vergoeding algemeen bestuurslid

De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap is € 537,85 bruto per maand. Daarnaast is er een vaste onkostenvergoeding van € 183,27 per maand.

Heb je gevonden wat je zocht?