Hieronder zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen op een rij.

Hoe lang zijn de stembureaus geopend?

Je krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen je stempas thuisgestuurd. Hierop staan je de openingstijden van het stembureau bij jou in de buurt. De meeste stembureaus openen rond 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

Ik ben mijn stempas verloren. Wat nu?

Neem contact op met je eigen gemeente. Je krijgt dan een vervangende stempas.

Is er een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen?

Ja, begin 2023 komt er een stemhulp. Deze is nu nog niet klaar. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Kan iemand in een ander waterschap voor mij stemmen?

Nee, iemand uit een ander waterschap mag niet voor jou stemmen.

Maakt het uit op welke politieke partij ik stem?

Ja, de manier waarop de dijken worden onderhouden en het afvalwater wordt schoongemaakt, bepalen de politieke partijen waarop je stemt. Bijvoorbeeld:

 • Vind jij het belangrijk dat het waterschap op een milieuvriendelijke manier afvalwater schoonmaakt? Of moet het juist zo goedkoop mogelijk?
 • Moet het waterpeil in sloten vooral geschikt zijn voor de boeren, of vooral voor de natuur? 
 • Hoe spelen we in op de klimaatverandering?
 • Vind jij dat het waterschap moet zorgen voor wandelpaden langs het water, of vind je dat zonde van het geld?

Mag iemand anders voor mij stemmen?

Ja, je kunt iemand hiervoor een volmacht verlenen.

 • Vul zijn of haar naam in op de achterkant van je stempas.
 • Let op: de gevolmachtigde moet wel in dezelfde gemeente wonen als jij en mag maximaal twee machtigingen hebben. Ook moet deze persoon een kopie van jouw identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal.

Mag ik in een andere gemeente stemmen

Wil je in een andere gemeente stemmen dan waar je woont? Dat kan. 

 • Je moet wel stemmen binnen de grenzen van het waterschap waar je woont. Je hebt in dat geval een kiezerspas nodig, die je kunt aanvragen bij je eigen gemeente.
 • Naast de stempas of kiezerspas heb je ook een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) of Nederlandse verblijfsvergunning nodig om te kunnen stemmen. Je identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Onder welk waterschap val ik?

Op www.waterschappen.nl/mijn-waterschap(externe link) zie je onder welk waterschap je valt.
Meer informatie over het werk van de waterschappen vind je op www.waterschappen.nl(externe link).

Op wie kan ik stemmen?

Informatie over de politieke partijen volgt zo snel mogelijk.

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Stemmen kan op woensdag 15 maart 2023.

 • De meeste stemlokalen gaan om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur.
 • Op je stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stemlokaal.

Let op! Sommige gemeenten liggen op de grens van verschillende waterschappen. Als je in zo’n gemeente woont, kan je mogelijk niet in elk stemlokaal stemmen. Weten waar je terecht kunt? Je gemeente kan het je vertellen.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Je betaalt waterschapsbelasting voor:

 • Het onderhouden en maken van sterke en veilige dijken in Nederland.
 • Schone sloten, rivieren en meren.
 • Het schoonmaken van afvalwater.

Meer informatie vind je op www.noorderzijlvest.nl/waarom-belasting

Wanneer mag je stemmen?

Je mag stemmen bij de waterschapsverkiezingen als je:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • Op de dag van kandidaatstelling volgens de Basisregistratie Personen woont in het werkgebied van een waterschap.
 • En niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Wanneer zijn de verkiezingen?

De verkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2023, samen met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

Wat doet Waterschap Noorderzijlvest?

Wij dragen in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland elke dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Met gemalen pompen we water in en uit het gebied, om bijvoorbeeld droogte of een hoog waterpeil tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water van burgers en bedrijven schoon.

Wat gebeurt er met de geborgde zetels?

Het initiatiefvoorstel-Bromet en De Groot over het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven in de waterschapsbesturen gaat in per 17 december 2022. Daarmee geldt de wet al voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

Met het oog op de komende waterschapsverkiezingen zijn dit de veranderingen:

 • De categorie bedrijven krijgt geen zetels meer in het algemeen bestuur.
 • De categorie ongebouwd krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur.
 • De categorie natuurterreinen krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur.
 • De omvang van het algemeen bestuur blijft gelijk totdat de provincies de reglementen hebben aangepast.
 • De verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap vervalt.

Wat is een kiezerspas?

Met een kiezerspas kun je ook buiten je eigen gemeente stemmen. Je moet wel stemmen binnen het waterschap waar je woont.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Heb je stemrecht, dan krijg je een stempas thuisgestuurd. Deze moet je meenemen naar het stemlokaal. Je ontvangt overigens twee stempassen; op 15 maart kun je ook stemmen voor Provinciale Staten.

Mocht je je stempas kwijtraken, neem dan contact op met je gemeente. Je krijgt dan een vervangende stempas. 
 

Wat zijn belangrijke data in de verkiezingsperiode?

DatumOnderwerp
Uiterlijk 19 december 2022Indienen registratieverzoek aanduiding politieke groeperingen
23 t/m 27 januari 2023Mogelijkheid tot voorcontrole kandidaatstellingsformulieren 
30 januari 2023Dag van Kandidaatstelling
3 februari 17.00 uur 2023Openbare zitting centraal stembureau, beslissing over geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten 
15 maart 2023Dag van stemming
23 maart 2023Openbare zitting centraal stembureau: vaststelling uitslag
27 maart 2023Laatste vergadering AB; onderzoek geloofsbrieven
29 maart 2023Eerste vergadering nieuw algemeen bestuur

Zorgen de waterschappen ook voor schoon drinkwater?

Nee, de waterleidingbedrijven zorgen voor schoon drinkwater uit de kraan. De waterschappen maken het afvalwater schoon en lozen het schone water als oppervlaktewater in de natuur.

Heb je gevonden wat je zocht?