De volgende aanduidingen oftewel partijnamen zijn geregistreerd bij het centraal stembureau van Waterschap Noorderzijlvest voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Aanmelden kon tot en met 19 december 2022.

Geregistreerde aanduiding (partijnaam)

Statutaire naam

Water NatuurlijkStichting Water Natuurlijk
Betaalbaar WaterDrents Belang
AWP niet politiek wel deskundigAlgemene Waterschapspartij
Groninger BelangGroninger Belang
Student & WaterStichting Lijst Calimero

De aanduidingen van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), VVD, ChristenUnie en CDA zijn opgenomen in het landelijke register van aanduidingen van de Kiesraad. Het landelijke register kun je raadplegen via Register | Verkiezingen | Kiesraad.nl(externe link)