logo verkiezingen sub-site Noorderzij; vest

Home

Waterschapsverkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 mogen we weer stemmen voor de waterschappen. Op die dag kiezen we de volksvertegenwoordigers die beslissen hoe we omgaan met ons water. En omdat Nederland een democratie is, is het aan jou als inwoner van ons gebied en belastingbetaler om te kiezen wie gaat besturen. Dus stem ook!

Jouw stemt telt

Water speelt een enorm belangrijke rol in Nederland. En jij kunt meebeslissen over hoe we daar in ons gebied mee omgaan. Door de klimaatveranderingen wordt de rol van het waterschap steeds groter. Hoe denk jij dat we het beste met heftige neerslag om kunnen gaan? Hoe voorkomen we wateroverlast en gaan we om met droogte? Door te stemmen zorg jij dat de persoon of partij die hetzelfde over wateronderwerpen denkt als jij, een grotere kans krijgt op een plek in het algemeen bestuur.

Waarom zijn er waterschapsverkiezingen?

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op die dag kiezen we de volksvertegenwoordigers die beslissen hoe we omgaan met ons water. Want Nederland is een democratie en in een democratie kiezen inwoners hun eigen volksvertegenwoordigers. Daarom is het aan jou om te kiezen wie gaat besturen, want via de waterschapsbelasting betaal jij ook voor ons werk. Op 15 maart 2023 kun je stemmen op inwoners van ons gebied die op een kandidatenlijst staan van een politieke partij. Op basis van de stemmen wordt voor ieder waterschap in Nederland een nieuw algemeen bestuur gekozen. Het algemeen bestuur beslist over de koers en de uitgaven van het waterschap. 

Hoe werkt het bestuur?

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is onderdeel van het algemeen bestuur.  Het is te vergelijken met het bestuur van een gemeente. Wat de gemeenteraad is bij de gemeente, is het algemeen bestuur bij het waterschap. En het college van burgemeester en wethouders bij de gemeente, is het dagelijks bestuur bij het waterschap.

Het algemeen bestuur heeft 23 leden. Zij maken samen het beleid, de regels en afspraken van het waterschap. Zij doen dat namens de groepen inwoners, agrariërs, het bos en de natuur. De groep inwoners zit in verschillende partijen en zijn dus gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen. De andere groepen vormen de categorieën. Het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur en bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. 

Wil je meer weten of ben je benieuwd naar wie er op dit moment in het bestuur zitten? Ga dan naar www.noorderzijlvest.nl/bestuur.

Wat doet een waterschap eigenlijk?

Nederland telt 21 waterschappen. Waterschap Noorderzijlvest is daar één van. Wij dragen elke dag bij aan veilig leven met water. Om ons tegen het water te beschermen, maken en onderhouden we dijken en kades. Soms valt er veel regen in korte tijd. Wat teveel is, houden we vast in gebieden die daarvoor zijn ingericht. We werken aan schoon en gezond oppervlaktewater. Ook zuiveren we het afvalwater en zorgen we voor voldoende water in elk seizoen door de aan- en afvoer van water en het maken van afspraken over peilen en standen.

Wat doet een waterschap eigenlijk?

Nederland telt 21 waterschappen. Waterschap Noorderzijlvest is daar één van. Wij dragen elke dag bij aan veilig leven met water. Om ons tegen het water te beschermen, maken en onderhouden we dijken en kades. Soms valt er veel regen in korte tijd. Wat teveel is, houden we vast in gebieden die daarvoor zijn ingericht. We werken aan schoon en gezond oppervlaktewater. Ook zuiveren we het afvalwater en zorgen we voor voldoende water in elk seizoen door de aan- en afvoer van water en het maken van afspraken over peilen en standen.

Twee verkiezingen op 15 maart

Je kunt op 15 maart twee keer stemmen. Naast de waterschapsverkiezingen mag je ook naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Meer weten over de verkiezingen voor Provinciale Staten in jouw provincie?